Het energieweerbericht wordt opgesteld door de NVDE, TenneT en Gasunie. De data worden geleverd door NEd.nl (voorheen NetAnders).

Windenergie
Voor de voorspelling van de hoeveelheid windenergie wordt een berekening gemaakt van de benutting van het totaal opgesteld vermogen op zee en op land. De grafiek geeft de voorspelling van de hoeveelheid windenergie die per dag opgewekt wordt in MWh. Voor de gegeven gemiddeld opgewekte wind energie is gekeken naar de benuttingsgraad over dezelfde maand in 2016-2021.

Zonne-energie
Aan de hand van het aantal voorspelde zonne-uren wordt berekend hoeveel energie er per dag wordt opgewekt in Nederland in MWh, op basis van het opgesteld vermogen aan zonnepanelen in Nederland. Voor de gegeven gemiddeld opgewekte zonne-energie is gekeken naar de benuttingsgraad over dezelfde maand in 2016-2021.

Warmtevraag
De warmtevraag wordt hier gedefinieerd als de gasvraag. Er wordt aan de hand van de weersvoorspelling gekeken hoe groot de weersafhankelijke gasvraag zal zijn. Dat is het gas dat gebruikt wordt om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Het gasgebruik voor de industrie en de productie van elektriciteit wordt hier buiten gelaten.
De gasvraag is, net als de gevoelstemperatuur, afhankelijk van het weer: de temperatuur, de wind, de windrichting en bewolking. Een windstille zonnige dag met een lage temperatuur kan een lagere gasvraag betekenen dan een dag waarop het hard waait met een iets hogere temperatuur.

In de grafiek wordt de dagelijkse gasvraag van de komende week gegeven in verhouding tot de gemiddelde gasvraag van de zeven dagen ervoor.

Weersvoorspelling
De meerdaagse weersvoorspelling is onder andere afkomstig van het KNMI en geldt voor De Bilt.

Mail ons voor vragen etc.